O SMPH

Organizace sdružující profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o výzkumem a informace o drobných tělesech Sluneční soustavy:

 • Pořádá pozorovací expedice zaměřené na pozorování meteorů a komet na temné obloze.
 • Organizuje pozorovací kampaně na komety i neobvyklou aktivitu meteorických rojů.
 • Pořádá pravidelné semináře se zajímavými příspěvky o výsledcích výzkumu a novinkách v oblasti MPH.
 • Poskytuje začínajícím pozorovatelům pomoc a metodické materiály a návody k pozorování.
 • Funguje jako koordinátor pozorování komet pro ČR do světové databáze pozorování International Comet Quarterly (pozorování jsou publikována v oddělení Země a planetárních věd Harvardské Univerzity).
 • Koordinuje pozorování meteorů pro mezinárodní databázi International Meteor Organization.
 • Spolupracuje s italskými astronomy v rámci projektu CARA, zaměřeného na měření produkce prachu kometami amatérskými astronomy.
 • Pořádá Fotografickou soutěž Moje vánoční kometa.
 • Vydává Zpravodaj, který obsahuje především:
  • novinky z výsledků studia meziplanetární hmoty,
  • nové objevy ve sluneční soustavě (hlavně komet),
  • aktuální pozorovací programy komet a meteorů,
  • mapky okolí jasnějších komet pro jejich vyhledání (asi do 14 mag),
  • výsledky pozorování členů SMPH a dalších spolupracovníků,
  • novinky ze zpravodajů mezinárodních společností.

Sponzor stránek

Oficiální status SMPH:

Občanské sdružení a kolektivní člen České astronomické společnosti (ČAS), ve které plní funkci odborné sekce. Má nyní asi 53 členů a řídí ji sedmičlenný výbor. Činnost společnosti se řídí stanovami.

Členské příspěvky

Výdělečně činný Výdělečně činný člen ČAS Nevýdělečně činný Nevýdělečně činný člen ČAS
Bez zpravodaje 70 Kč 70 Kč 70 Kč 70 Kč
Elektronický zpravodaj 200 Kč 150 Kč 140 Kč 100 Kč
Tištěný zpravodaj 300 Kč 250 Kč 200 Kč 180 Kč

Uvedené částky budou plátci případně navýšeny o příspěvek do ČAS. Výše příspěvků do ČAS je 400 Kč pro výdělečně činnou osobu, 300 Kč pro osobu bez výdělku. Zahraniční členové, požadující odběr v Zpravodaje v listinné formě, zaplatí navíc 150 Kč na úhradu rozdílu v poštovném.

O nás

SMPH sdružuje profesionální i amatérské astronomy, se zájmem o drobná tělesa Sluneční soustavy. Pořádá pozorovací expedice, semináře, popularizuje astronomii a poskytuje pomoc začínajícím pozorovatelům.

Kontakt

Jakub Černý: 
kaos@kommet.cz